sat

Da li ste za ili protiv pomeranja vremena?

67 26

Stavovi u vezi sa prelaskom na letnje ili zimsko računanje vremena su različiti. Čak su i neki lekari rekli da to...