Daleke 1888. godine, preko Sredozemnog mora i Dunava, najstariji "stanovnik" Beograda doputovao je iz Luksora. Beogradska mumija Nesmin, smeštena je u Arheološkoj zbirci Filozofskog fakulteta, a možete je videti 13. i 24. maja.