GOTOVO?Dobrosav Bojović može da kupi Energoprojekt

Autor:

Drama oko Energoprojekta ulazi u finale. Komisija za hartije od vrednosti odobrila je danas Dobroslavu Bojoviću, vlasniku Napred Razvoja, i sa njim povezanim firmama, da daju ponudu za preuzimanje Energoprojekta.

2
A- A A+

Saga o preuzimanju najveće građevinske kompanije u Srbiji, Energoprojekt Holdinga, ušla ja u vruću završnicu. Od aktuelnog menadžmenta i dela javnosti okarakterisana ka "nečuvena" i "neprijateljska" ova ponuda je u svetu prilično uobičajena. Najveći manjinski akcionar želi da kontroliše kompaniju i spreman je da to plati a, bar zakonski, oni koji su se zatekli u foteljama top manadžmenta ne može tu mnogo da uradi, ako izuzmemo medijsku halabuku.

Zašto uopšte suspenzija

"Trgovina akcijama je realizovana pod sumnjivim okolnostima koje ukazuju na moguće manipulacije na tržištu kapitala, sa kupcima skrivenim iza zbirnih računa (kastodi račun kod neke banke). Sumnjive okolnosti kupoprodaje akcija i činjenica da se 'kupac' skriva, ukazuju na potencijalne ambicije da se možda priprema 'neprijateljsko' preuzimanje Energoprojekta. Zato smo podneli prijavu Komisiji za hartije od vrednosti, čije nalaze očekujemo", rekao je martu ove godine generalni direktor Energoprojekta Vladimir Milovanović, pitajući se "ko dovoljno drzak da ide protiv države" (koja je vlasnik 33,58 odsto kapitala).

Komisija za hartije od vrednosti je, tako, vratila Bojoviću pravo glasa u tom akcionarskom društvu, koje je nakratko bilo suspendovano, saznaje Tanjug.

Prema rešenju Komisije za hartije od vrednosti, u koje je srpska agencija imaloa uvid, kompaniji Napred Razvoj dozvoljeno je preuzimanje akcija Energoprojekt Holdinga, a ponuđač je u obavezi da ponudu za preuzimanje dostavi svim akcionarima Energoprojekta najkasnije u roku od tri dana od momenta kada je dat nalog za objavljivanje ponude.

Odlukom Komisije za hartije od vrednosti, vraćeno je pravo glasa kompanijama Montinvest Properties, Jopag AG, Napred Razvoj, GP Napred, i Dobroslavu Bojoviću o odlučivanju o akcijama Energoprojekta. Kompanija Montinvest Properties ima 565.699 akcija, Jopag AG 560.731, Napred razvoj 2.677.512 akcija, dok GP Napred poseduje 9.879, a Dobroslav Bojović, kao fizičko lice, ima 47.004 akcije u akcionarskom društvu Energoprojekt.

Ovo rešenje je konačno što se tiče upravnog postupka, a pokretanje eventualne tužbe u upravnom sporu, po zakonu, ne može da odloži njegovo izvršenje.

Napred Razvoj je pre 12 godina kupio tri odsto akcija kompanije Energoprojekt, a danas imaju 25 odsto vlasništva u ovom akcionarskom društvu, u kome udeo ima i država.

Neprijateljsko preuzimanje Energoprojekta?

Na taj procenat treba dodati i akcije još dve firme, Jopag i Montinvest, koje tako zajedno imaju 35,38 odsto akcija Energoprojekta.

U svetu, akcionarskim kompanija se normalno upravlja, odnosno kontroliše ih se, i kada najveći pojedinačni akcionar ima sa dvadesetak odsto akcija.

Povezano

Sve vesti