Pokrenut prvi postupak za proganjanje u Beogradu

Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu pokrenulo je prvi postupak zbog novog krivičnog dela - proganjanje, protiv V.M. zbog sumnje da je protivno volji J.M. pokušao da uspostavi s njom kontakt slanjem poruka i pozivima.

8
A- A A+

  Krivičnu prijavu protiv V.M. tužilaštvu je podnela oštećena J.M, preko punomoćnika advokata, a nakon razmatranja prijave i priloženih dokaza tužilaštvo je zakazalo saslušanje osumnjičenog V.M, nakon čega će doneti odluku o daljem postupanju.

Krivičnom prijavom V.M. se tereti da je u "određenom vremenskom periodu protivno volji oštećene J.M. nastojao da sa njom uspostavi kontakt neposredno i putem sredstava komunikacije, na taj način što ju je putem telefona konstantno pozivao i slao SMS poruke".

Ovo je prva krivična prijava zbog krivičnog dela proganjanje koje je u naš pravosudni sistem uvedeno izmenama Krivičnog zakonika od 1. juna ove godine.

U Prvom osnovnom tužilaštvu objašnjavaju, da je za postojanje krivičnog dela "proganjanje" potrebno da neko u toku određenog vremenskog perioda neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja drugoj osobi protivno njegovoj volji, da protivno volji druge osobe nastoji da sa njom uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije.

Bez milosti prema nasilnim muževima

Takođe, ovo krivično delo čini i onaj ko zloupotrebljava podatke o ličnosti druge osobe ili njemu bliske osobe radi nuđenja robe ili usluga, da preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica, ili njemu bliskog lica, ili da preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život osobe prema kome se radnja preduzima.

"Popio" krivičnu prijavu za DOBACIVANJE devojkama!

Za ovo krivično delo zakon je predvideo novčanu kaznu ili zatvor do tri godine.

Ako je proganjanjem izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo žrtve ili njenog bliskog srodnika, zakon predviđa kaznu zatvora od tri meseca do pet godina, a u slučaju smrti progonjene osobe ili njoj bliskog lica, zaprećena kazna za učinioca je zatvor od jedne do 10 godina.

Sve vesti