Novosađani okupljeni u udruženje "Once Upon a Byte“ sakupljaju stare kompjuere i opremu (imaju oko 1500 eksponata), i organizuju izložbe na kojima predstavljaju zaboravljeno doba komodora, ZX-spektruma, atarija, tim 011...