Stefanović o slučaju “bugarski lekari”

Autor:

Tri osobe koje su došle iz Bugarske i bez dozvole vršile lekarske preglede u Bosilegradu, nakon razgovora u policiji pušteni su i oni su se svojim vozilima vratili u Bugarsku, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović

1
A- A A+

Oni su, kaže ministar, u izjavama rekli da nemaju nikakve primedbe na postupanje policije, koja je "vrlo korektno" sa njima razgovarala, dok, Stefanović kaže da je inicijalni akt za njihovu proveru stigao od zdravstvene inspekcije iz Niša, koja je, na osnovu prijave koju je imala, da se određena lica nalaze na teritoriji naše zemlje i da vrše zdravstvene preglede bez ikakve dozvole, pozvala policiju da utvrdi o čemu se radi.

"Radilo se o trojici, nismo sigurni da li se radi o lekarima, jer nismo imali nadležnosti da proveravamo takvu vrstu njihovih akreditiva, ali oni su svakako došli na teritoriju naše Republike da vrše lekarske preglede stanovništva. Pošto nisu imali nikakvu dozvolu, policija ih je pozvala u policijsku stanicu, da im utvrdi identitet, da bismo znali ko su ljudi koji nam se kreću zemljom i vrše zdravstvene usluge bez ikakve dozvole", rekao je Stefanović novinarima.

Lažni lekar iz Prijepolja "zaradio" milione

Smatra da nije moguhe da to neko uradi na teritoriji druge zemlje bez saglasnosti te zemlje, bez određenih dozvola, bez ugovora sa zdravstvenim ustanovama, a da su oni, nakon razgovora u policiji, pušteni i svojim vozilima su se vratili u Bugarsku

"Dakle, nemamo nikakvu želju da bilo kome nanesemo bilo kakvu štetu, isto tako se nadamo da će svi oni koji dolaze u Srbiju poštovati naše zakone. Nemoguće je da dođete u Srbiju i da se ponašate kako hoćete. U Srbiji ponašajte se u skladu sa njenim zakonima i nikakvih problema nema", rekao je ministar.

Tri bugarska lekara na poziv Udruženja građana Kulturno- informativnog centra (KIC) bugarske nacionalne manjine u Bosilegradu obavljala su lekarske preglede, a nadležni organi Srbije su, u zakonski sprovedenom postupku, utvrdili da navedeni KIC nije ovlašćen da organizuje lekarske preglede stanovništva kao i da su lekarski pregledi vršeni bez saglasnosti Ministarstva zdravlja, odnosno Lekarske komore Srbije.

Povezano

Sve vesti