NVO: Izmeniti definiciju silovanja u Srbiji

Autonomni ženski centar najavio je kampanju za izmenu definicije krivičnog dela silovanje, kao i za usaglašavanje krivičnog zakonodavstva s evropskom konvencijom o suzbijanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

2
A- A A+

Organizacija je u saopštenju zatražila da kao krivično delo silovanje bude kažnjiv svaki čin seksualne penetracije učinjen nad osobom koja nije dala svoj slobodni pristanak.


Centar navodi da se u Srbiji, još uvek, kao krivično delo silovanja karakteriše samo ono koje je učinjeno uz primenu sile ili pretnje silom, što implicira da bi žrtva trebalo da pruža fizički otpor.

Zrenjanin: Mladići silovali maloletnicu?


Takođe, svi drugi vidovi penetracije ne smatraju se silovanjem niti prisilom na seksualni čin, već nedozvoljenim polnim radnjama, za čiji je osnovni oblik predviđena novčana ili kazna zatvora do tri godine, čak i u slučajevima kada su žrtve deca.


Autonomni ženski centar u saopštenju podseća da je rešenje koje oni predlažu predviđeno i Konvencijom Saveta Evrope o suzbijanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koju je Srbija ratifikovala još 2013. godine.

Vladičin Han: Drogirao, pa silovao tinejdžerku


Centar istovremeno postavlja pitanje zašto je u Srbiji broj prijavljenih punoletnih lica za krivična dela protiv polnih sloboda u 2016. godini bio samo 367, od toga 91 za silovanje, dok je broj osuđenih punoletnih lica za dela protiv polnih sloboda u istoj godini bio samo 204, za delo silovanje 51 lice.

Za silovanje pod Avalom šest godina robije!

Ženski centar napominje da Konvencija Saveta Evrope zahteva da države, pored usklađivanja zakona, obezbede pristup pravdi za žene koje su preživele seksualno nasilje, uključujući silovanje, da one budu zaštićene u svim fazama istrage i sudskog postupka i da imaju pristup specijalizovanim uslugama za podršku žrtvama.

Povezano

Sve vesti