Kosovo: Penzije za silovane

Autor:

Žrtve silovanja tokom rata na Kosovu 1998-1999. moći će da ostvare pravo na penziju i druge beneficije ako im posebna komisija prizna status žrtve.

1
A- A A+Pravo na osnovnu penziju koja će mesečno iznositi 230 evra i druge državne beneficije mogu da ostvare žene, devojčice, muškarci i dečaci, pripadnici svih etničkih grupa, silovani tokom rata na Kosovu u periodu od 27. februara 1998. do 20. juna 1999. godine nakon podnošenja zahteva i verifikacije.

Radio WDR javlja da je prijavljivanje za verifikovanje i priznavanje statusa silovanih osoba počelo je 5. februara.

Feride Rušiti, direktorka Kosovskog Centra za rehabilitaciju žrtava torture, sa sedištem u Prištini, objasnila je da silovane žene, devojčice, muškarci i dečaci neće morati da se fizički pojavljuju pred devetočlanom vladinom Komisijom u kojoj su i psiholog, psihijatar, pravnik i predstavnik jedne nevladine organizacije već se može aplicirati putem posebnih formulara preko četiri licencirane nevladine organizacije.

U formular se osim opštih podataka unosi i detaljan opis traumatičnog događaja uključujući i vreme i mesto, eventualno dobijanje zdravstvene ili druge pomoći, kao i informacija o mogućem svedočenju pred Haškim ili nekim drugim sudom.

Takođe prilažu se dodatni dokumenti, kao što su potvrda lekara ili psihologa ili izjava svedoka silovanja, fotografije povreda ili novinski napisi.

Rušiti je još rekla da su mnoge žrtve silovanja zbog stigmatizacije kojoj su podvrgnute rešile da odu i žive van Kosova.

"Imamo slučajeve da su nas kontaktirali iz Švedske, iz Kanade, Amerike, iz Nemačke, iz regiona, iznose interesovanje i iskreno, drago nam je što je sada došao pravi trenutak jer mi imamo nešto da ponudimo ovim ženama i muškarcima", dodala je.

Proces prijavljivanja i verifikacije će trajati pet godina, a nakon toga vladina Komisija će razmatrati samo predate aplikacije koje nije uspela da razmotri u ovom periodu.

Rušiti tvrdi da će sve osobe koje budu uključene u ovaj proces, morati da potpišu dokument koji ih obavezuje da neće otkriti identitet žrtava silovanja koje su aplicirale, čime je stvoren dobar mehanizam da one ostanu anonimne.

"Ukoliko dobiju status žrtve silovanja, ove će osobe imati pravo na lečenje van Kosova, prednost u zapošljavanju, kao i dobijanje smeštaja ukoliko se one ili njihove porodice nalaze u teškoj ekonomskoj situaciji", rekla je Rušiti.

Tačan broj silovanih osoba tokom rata na Kosovu nije poznat, ali se nezvanično pominje broj od 20.000. Nevladine organizacije koje pružaju pomoć ovakvim osobama navode da već godinama psihološki tretman dobija između 1.000 i 1.200 osoba.

Povezano

Sve vesti