MONDO TV u zatvoru: Čovek izda, pas nikad

Izvor: MONDO

U KPZ Sremska Mitrovica izgrađen je azil za pse sa kojima rade osuđenici. Na ovaj način ostvaruje se višestruka korist: kuce se sklanjaju sa ulica i leče, a osuđenici razvijaju empatiju i dobijaju sertifikate za rad sa njima.