Sofijska deklaracija: Snažna podrška za region

Lideri Evropske unije i zemalja članica EU, u konsultaciji s partnerima sa Zapadnog Balkana, usvojili su u Sofiji Deklaraciju u 17 tačaka.

U Deklaraciji su ponovili nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi regiona i naveli zadatke i principe koje bi strane trebalo da ispunjavaju tokom procesa evrointegracija.

Na samitu u Sofiji usvojen je i Aneks deklaracije koji se odnosi na jačanju veza i saradnje između EU i Zapadnog Balkana.

Šest novih inicijativa za Zapadni Balkan (FOTO)

"EU pozdravlja zajedničku posvećenost partnera Zapadnog Balkana evropskim vrednostima i principima i viziji snažne, stabilne i ujedinjene Evrope poduprte našim istorijskim, kulturnim i geografskim vezama i našim uzajamnim političkim, bezbednosnim i ekonomskim interesima", navedeno je u prvoj tački tog dokumenta.

Podsećajući na Solunski samit 2003. godine, EU ponovo potvrđuje svoju nedvosmislenu podršku evropskoj perspektivi Zapadnog Balkana.

"Na osnovu dosadašnjeg napretka, partneri iz Zapadnog Balkana potvrđuju svoju posvećenost evropskoj perspektivi kao svoj snažan strateški izbor i pojačavaju svoje napore i uzajamnu podršku. Kredibilitet ovih napora zavisi od jasnih informacija javnosti", piše u deklaraciji.

Poruka EU za Zapadni Balkan: Sačekajte još...

Navodi se i da je EU odlučna da ojača i intenzivira svoju posvećenost na svim nivoima da podrži političke, ekonomske i socijalne transformacije regiona, uključujući i kroz povećanje pomoći, na osnovu napretka partnera Zapadnog Balkana značajan napredak u oblasti vladavine prava i socio-ekonomskih reformi.

EU podržava posvećenost partnera Zapadnog Balkana da nastave uspostavljanje dobrosusedskih odnosa, regionalnu stabilnost i međusobnu saradnju.

"Ovo obuhvata, posebno, pronalaženje i sprovođenje definitivnih, inkluzivnih i obavezujućih rešenja za njihove bilateralne sporove, koji su ukorenjeni u nasleđe prošlosti, kao i dalji napori za pomirenje", navodi se, između ostalog, u Deklaraciji.

Povezano

Sve vesti