Mnogo lepih devojka, "lažni" Fabijen Bartez, još lepih devojaka, redovi za bezalkoholno pivo, srpski navijači sa trobojkom, originalno odeveni Francuzi i Danci i dvojica "poglavica" iz Brazila... "Lužnjiki" danas.