Ko god je posetio Sabor trubača u Guči, vratio se kući sa gomilom priča i utisaka. Protekle noći Guča nije spavala, održano je finalno takmičenje za trubače, ulice i šatori su bili puni ljudi, a ražanj se okretao do zore.