Mnogima je ovo prvi i poslednji put da vide svoje rođake. Ovo je prvi susret u poslednje tri godine koji organizuju Severna i Južna Koreja, a koji omogućava porodicama razdvojenim u ratu da vide svoje rođake nakon više od 60 godina.