Huliganski čin, pljačka ili čista obest? U staroj ložionici, koja je trebala da postane deo "Železničkog muzejskog parka", uništena je najstarija lokomotiva iz 1864. godine. Ovakve lokomotive korišćene su u izradi Sueckog kanala.