Iznad Jonskog mora razvija se ciklon koji bi mogao da se pretvori u najsnažniji zabeleženi Mediteranski uragan, odnosno "Mediken" (Medicane). Trajekti ka ostvima ne saobraćaju, a u pojedinim priobalnim mestima su zatvorene škole.