Makedonci će 30. septembra izaći na referendum kako bi glasali o promeni imena države u "Severna Makedonija", što je uslov za integraciju u EU i NATO. Skoplje je izlepljeno porukama podrške i bojkota prema referendumu.