Referendum u Makedoniji kojim je, u skladu sa sporazumom sa Grčkom, država trebala da promeni ime u "Republika Severna Makedonija", nije uspeo usled nedovoljne izlaznosti građana. U Skoplju je usledilo slavlje opozicije.