Više od 450 izlagača predstavili su oružje i prateću opremu u oblastima lova, ribolova i turizma Dunavskog regiona, na međunarodnoj sajamskoj manifestaciji ''LORIST'' u Novom Sadu.