Zbog izuzetno niskog vodostaja Dunava kod Novog Sada, građani se pored šetališta "Štrand" šetaju po sprudovima koji su isplivali nakon povlačenja reke.