Srđan Radosavljević iz Negotina, kolekcionar starina, u jednoj od svojih pimnica (kamene kuće za čuvanje vina) u selu Rogljevu čuva lobanju i kosti mamuta pronađene u neposrednoj blizini.