Tanjug

Kada Srbija uzima kredit to sad ovoliko košta

Autor:

Građani su navikli da ima kamate na kredite samo rastu, ali sa državom to nije slučaj. Za Srbiju su troškovi dramatično pali u poslednjih šest godina - na dinarske pozajmice više nego dvostruko, a na devizne gotovo četiri puta.

0
A- A A+
novac, dolar, dolari, evro, evri, funta, funte pare keš Foto: MONDO/Mario Milojević

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da su prosečni troškovi zaduživanja Srbije po osnovu dinarskih hartija od vrednosti (HoV) pali na oko 4,56 odsto u 2018. godini, a po osnovu hartija denominovanih u evrima na 1,62 procenta.

"Ukupni prosečni troškovi zaduživanja na dinarske HoV u 2018. godini su smanjeni na oko 4,56 odsto, a u 2012. godini su iznosili više od 12 procenata, dok su na evro denominovane HoV prosečni troškovi zaduživanja smanjeni na oko 1,62 posto, dok su 2012. godine iznosili oko 5,8 odsto", rekao je ministar Mali u Skupštini Srbije.

Siniša Mali: U 2019. predviđen rast BDP-a 3,5 odsto

Podsetio je da su prve dinarske državne hartije od vrednosti emitovane 2009. godine.

U periodu od 2009. do 2012. godine, kako je naveo, uglavnom su emitovane kratkoročne HoV ročnosti od tri meseca do godinu dana (53 nedelje), odnosno oko 70 odsto emitovanih dinarskih hartija je bilo ročnosti do godinu dana, s prosečnom kamatnom stopom oko 12 procenata.

Prema njegovim rečima, prve evro denominovane HoV emitovane su 2011. godine, pri čemu je prosečna ponderisana stopa na te hartije s rokom dospeća od tri godine tada iznosila 5,0 odsto, a ove godine 1,25 procenata.

Fiskalni savet: Komšije će opet rasti duplo brže od nas

Mali je takođe izneo podatak da je pre šest godina prosečna ponderisana stopa na petogodišnje dinarske HoV iznosila 14,74 odsto, dok je ta stopa u ovoj godini 4,12 posto .

Kada je reč o HoV denominovanim u evrima, prosečna ponderisana stopa na te dužničke hartije ročnosti dve godine iznosila je 2012. godine 5,67 procenata, a ove godine iznosi 0,88 odsto, rekao je ministar finansija Siniša Mali.

Povezano

Sve vesti