Simboli Beograda - Veliko ratno ostrvo (VIDEO)

Autor:

Jedna od poslednjih netaknutih prirodnih oaza u Beogradu - Veliko ratno ostrvo.

Simboli Beograda - Veliko ratno ostrvo (VIDEO) Foto: MONDO

Dobro došli u kuću orla belorepana i još 185 vrsta ptica u neposrednoj blizini centra Beograda!

Veliko ratno ostrvo je biser Beograda, koje se prostire na 211 hektara, a u poslednjih 50 godina ono je naraslo za čitavih 50 hektara! I ono stalno raste!

Orao belorepan (Haliaeetus albicilla) je najveći orao Evrope i ima raspon krila od 2 do 2,4 metra.

Naseljava centralnu i jugoistočnu Evropu i severne i umerene pojaseve Azije sve do Japana. Nastanjuje primorja, priobalja većih vodotokova, jezera i druga vodena staništa. Naseljava staništa galerijskih vodoplavnih šuma koja se nalaze u plavnim zonama u Panonskoj niziji uz velike ravničarske reke Dunav, Savu, Tisu i Tamiš. Najbrojnija populacije se gnezde u Gornjem Podunavlju i Bosutskim šumama na Savi.

Okolinu Beograda naseljava pet gnezdećih parova, a jedan par je na Velikom ratnom ostrvu.

Gnežđenje započinju u drugoj polovini januara ili početkom februara. Gnezde se na starijim visokim stablima u lišćarskim šumama, najčešće na visini od 20 do 33 metra.

Gnezdo je impozantna građevina širine čak do dva i po metra. Ženka polaže 2, 3 jaja i na njima leži 38 dana, a oba roditelja brinu o mladuncima.

Negativan uticaj čoveka na staništa ove vrste uticao je na smanjenje evropske populacije belorepana i zato je ovo strogo zaštićena vrsta u Srbiji. 

Tagovi:

Povezano

Sve vesti