Za razliku od prethodnih dana i uobičajene gužve u saobraćaju, ovog jutra 31. decembra ulice Beograda su praktično puste, mnogi su otputovali ili su spojili ponedeljak sa neradnim danima, a intenzitet saobraćaja je vidno umanjen.