Oko 60 takmičara - sveštenka, farmaceuta, pripadnika švajcarske garde i jedan 62-godišnji profesor koji radi u biblioteci, prvi su akreditovani članovi tima Vatikana, koji će početi da učestvuju na atletskim takmičenjima.