Pripadnici vojske su po naređenju Nikolasa Madura blokirali granične puteve sa Kolumbijom i vratili nazad humanitarnu pomoć koja je poslata iz SAD. Hrana i lekovi za hronične bolesnike ne stižu do naroda kojem je to očajnički potrebno.