mondo.rs

FSS odgovorio FIFPro: Ovo je istina

Autor:

Fudbalski savez Srbije uzvratio Svetskom udruženju profesionalnih fudbalera. "U 98% slučajeva Arbitražni sud FSS doneo je odluke u korist igrača. Zakon je grubo narušio arbitar kojeg je predložio Sindikat profesionalnih fudbalera".

9
A- A A+
FSS, Fudbalski savez Srbije, grb FSS, logo FSS, logo, grb Foto: MONDO/P. Vujić

Povodom vesti da je FIFPro podneo prijavu nadležnim organima FIFA, a koja se odnosi na navodno "kršenje principa savesnog vođenja saveza i narušavanje integriteta organa saveza", FSS je objavio odgovor u 15-ak tačaka, a suština je da se kategorički odbacuju sve tvrdnje ovog Svetskog udruženja profesionalnih fudbalera.

U odgovoru na najavljenu prijavu, koju će podneti FIFPro, srpski fudbalski savez ističe da su "u gotovo 98% slučajeva" sporovi pred Arbitražnim sudom Saveza rešeni "u korist igrača usled neizmirenih obaveza od strane klubova".

"Ni jedna zainteresovana strana u postupcima nije iznela bilo kakvu primedbu na rad suda", naglašava FSS.

FIFPro: Fudbaleri, izbegavajte Srbiju!

KO ČINI ARBITRAŽNI SUD FSS?

Arbitražni sud FSS je nezavisno telo koga sačinjavaju arbitri koje predlažu klubovi Superlige, Sindikat profesionalnih fudbalera i savez. Sud rešava sporove na relaciji igrač-klub, trener-klub i klub-klub.

O konkretnom slučaju zbog kojeg je i najavljena prijava Svetskog udruženja profsionalnih fudbalera, a reč je o sada fudbaleru subotičkog Spartaka, Vladimira Simounovića, koji je tužio svoj bivši klub - niški Radnički, FSS navodi da jeste grubo narušeno načelo nepristrasnosti i narušen pravni poredak Republike Srbije, ali iz razloga što je arbitar koji je doneo odluku na arbitražnu listu izabran na predlog Sindikata profesionalnih fudbalera Nezavisnost, koji je član FIFPro.

"U konkretnom slučaju arbitar je prenebregao dokaz koji je dostavio klub i doneo odluku koja je bila u potpunosti u suprotnosti sa činjeničnim stanjem i pozitivno-pravnim propisima FSS i Republike Srbije. Arbitražni sud je uvidom u spise predmeta, na šta je po zakonu u slučaju osnovane sumnje da je odlukom došlo do povrede javnog poretka i ignorisanja imperativnih propisa, nesporno utvrdio da je sudeći arbitar postupao protivno ključnom dokazu koji se nalazi u spisima predmeta - uverenju PIO Fonda, iz koga se nesporno utvrđuje da igrač nije bio odjavljen sa obaveznog socijalnog osiguranja. Dakle, arbitar je našao da je jedina povreda ugovornih obaveza od strane kluba, odjava sa obaveznog socijalnog osiguranja, a koja jednostavno nije tačna, te je ujedno neizvršivo obavezati klub da prijavi igrača na obavezno socijalno osiguranje, u situaciji kada isti taj igrač nije ni odjavljen sa istog. Takva odluka nije posledica slobodnog sudijskog uverenja, već zloupotrebe prava koja se nije mogla tolerisati", navodi se u odgovoru FSS.

Taj arbitar je, dalje navodi nacionalni savez, "grubo prekršio propise i ugrozio pravni poredak Republike Srbije" i on je razrešen u predviđenoj proceduri na potpuno isti način na koji je i izabran.

"Dakle, notorna neistina je da je zamenjen drugim sudijom", podvlači FSS.

Fudbalski savez Srbije navodi da je nejasno zašto se iskrivljuje istina u vezi sa ovim slučajem, s obzirom da nije Arbitražni sud taj koji je povredio imperativne propise, već upravo arbitar koji je doneo odluku suprotnu zakonu i javnom poretku. Arbitražni sud je reagovao i u skladu sa zakonom RS.

"Postupajući na ovakav način, FIFPro nastoji da skrene pažnju sa činjeničnog stanja, koje nesporno ukazuje da je arbitar koga je postavio Sindikat prekoračio svoja zakonska ovlašćenja, ignorisao navode iz javne isprave i doneo odluku protivno imperativnim propisima i javnom poretku Republike Srbije. To su jedini razlozi zbog kojih je razrešen. Istup Tea Van Segelena (predsednik FIFPro) u kojem je izneo niz neistina i neproverenih informacija je u najmanju ruku skandalozan i neozbiljan za osobu koja obavlja tako odgovornu funkciju", poručio je FSS.

Fudbalski savez Srbije ističe da je u poslednje dve godine, posle reforme suda, znatno podignut nivo njegove efikasnosti, značajno je smanjen broj sporova i sve odluke su donesene u skladu sa pozitivno-pravnim propisima RS i FSS.

Dodaje se da su predstavnici i klubova i sindikata u više navrata javno hvalili rad suda.

"S obzirom da je FIFPro ovaj slučaj već učinio javnim, pozivamo sve novinare da u dogovoru i u prisustvu predsednika Arbitražnog suda, dobiju pojašnjenja po pitanju prezentovanih dokaza koji se nalaze u spisima predmeta i lično se uvere u poštovanje zakona i načina na koji su odluke donete", naveo je FSS.

Povezano

Sve vesti