MONDO/Tanjug

Kobnim lekarima će samo privremeno oduzimati licence

Autor:

Lekarima, ma kako nesavesno obavljali dužnost ii s ogrešili o zakon, više ne može da se trajno oduzme licenca za rad, piše u novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti koji je nedavno stupio na snagu.

12
A- A A+
doktor, lekar, terapija, bolesti, lečenje Foto: Guliver/Getty Images/SARINYAPINNGAM Ilustracija

Dozvolu za rad lekari mogu da izgube samo privremeno, do brisanja iz kaznene evidencije. Primera radi, ako je lekar za neko krivično delo osuđen na kaznu do godinu dana zatvora, po sili zakona iz kaznene evidencije briše se nakon pet godina od izvršenja kazne i tada mu se najkasnije vraća dozvola za rad i može da počne nesmetano da radi.

Direktor Lekarske Komore Srbije, Milan Dinić kaže da je trajno oduzimanje licence bilo nepravedno prema lekarima, jer "svaki građanin ima pravo na rehabilitaciju".

Osuđena samo četiri lekara

Prema pisanju medija, do kraja 2017. godine četiri lekara su trajno izgubili lincu za rad. Prvo je dozvolu izgubio dečji hirurg iz Kragujevca zbog "nesavesnog lečanja" male Mile Andrić. On je osuđen na osam meseci zatvora, a LKS mu je trajno oduzela licencu zbog teškog dela protiv zdravlja ljudi. Zatim je licenca trajno oduzeta ginekologu iz Niša koji je zbrog smrti porodilje osuđen na dve i po godine zatvora. Trajno je licencu izgubio još jedan ginekolog, i to zbog smrti bebe na rođenju u Negotinu, gde je na sudu dokazano da je beba umrla zbog neadekvatnog porođaja, a ginekolog osuđena na godinu dana zatvora. Četvrta licenca oduzeta je lekaru iz Pančeva koji je pravosnažno osuđen na deset meseci zatvora.

"Više ne postoji mogućnost da lekar trajno izgubi dozvolu za rad, već privremeno po odluci suda i dok ne bude izbrisan iz kaznene evidencije", pojašnjava Dinić za Tanjug.

Do sada je postojao član Zakona o zdravstvenoj zaštiti koji kaže da lekar koji je osuđen za teško delo protiv zdravlja ljudi, trajno gubi pravo na obavljanje lekarskog poziva.

Dinić smatra da je taj član sada bolje formulisan, pa je definisano da se licenca ne gubi trajno, već do brisanja iz kaznene evidencije.

Podseća da sada Etički odbor Lekarske komore Srbije, na osnovu presuda civilnih sudova, donosio odluku o dostojnosti lekara za obavljanje lekarskom profesijom, te da su uglavnom potvrđivane odluke suda.

"Praktično, ovo sada je nepovoljnije za lekare, zato što period brisanja iz kaznene evidencije može da bude duplo duži od kazne na koju je osuđen pred sudom. S druge strane, ono što je olakšanje za kolege, to je da je ukinuto trajno oduzimanje licenci", istakao je Dinić.

Dodaje da licence lekarima mogu da oduzmu i Sud časti LKS po prijavi pacijenta, porodice ili drugog lekara, ukoliko se ne vodi civilni sudski postupak, i da se tada licence oduzimaju maksimalno na pet godina.

Od 2010. godine do danas Sud časti primio je 924 prijave na rad lekara. Prijave su upućivali pacijenti, porodica, ali i svaka peta bila je da se lekar žali na rad svog kolege.

Vranje: Lekarima zatvor zbog smrti devojčice

Dinić kaže da je polovina prijava odbačena kao neosnovana, da su za ostale prijave pokrenuti postupci i da je do danas izrečeno oko 60 osuđujućih presuda.

"Sud časti oduzima licence maksimalno do pet godina, koliko dozvoljava Zakon o lekarskoj komori Srbije", pojasnio je Dinić.

Dosta licenci u tom periodu, dodaje, oduzeto je od strane Etičkog odbora, koji je postupio po odlukama civilnog suda kojima je dokazana krivica lekara, pa je civilno osuđen za zabranu obavljanja lekarske profesije za određeni period.

Povezano

Sve vesti