Poslodavci i dalje ne izmiruju obaveze

Samo zarade bez poreza i doprinosa isplatilo je 12.000 poslodavaca u prvoj nedelji primene novih mera za banke koje su u obavezi da obaveste Poresku upravu o uplaćenim porezima i doprinosima na zarade.

0
A- A A+

To je rečeno danas Tanjugu u Poreskoj upravi Srbije.
Te mere su predviđene izmanama Zakona o poreskom postupku i administraciji i banke su počele da ih primenjuju od 3. jula.

Obradom podataka dobijenih od banaka Poreska uprava je ustanovila i da je 25.000 poslodavaca isplatilo sve obaveze - plate, poreze i doprinose, dok je 32.000 preduzeća isplatilo samo obaveze prema državi.

"Očekujemo da će do kraja godine ova mera dati rezultate i da ćemo na osnovu povećane naplate imati veći neto finansijski efekat za oko 45 milijardi dinara", kažu u toj državnoj instituciji.

U Upravi navode da će te poslodavce odmah uvesti u proces kontrole i ukoliko ne izmire svoje obaveze, krenuće se u postupak prinudne naplate.

Zakonom je predviđeno da se privrednom subjektu da rok od osam dana da izvrši svoju obavezu i uplati poreze i doprinose zajedno sa zaradama.

Ako se to ne dogodi, poreznici će u roku od 15 dana započeti postupak prinudne naplate koji je značajno skraćen u odnosu na prethodni period, kada je ta procedura mnogo duže trajala.

U toj državnoj ustanovi napominju da su u 2011. godini imali naplatu doprinosa od 398 milijardi dinara, a u prvih šest meseci ove godine 202 milijarde dinara.

Inače, tokom prošle nedelje preko banaka je prošlo oko 750.000 transakcija koje se odnose na zarade, a tih finansijskih transakcija je više jer se doprinosi i porezi isplaćuju na više računa, kroz više uplata.

(Tanjugu)
Sve vesti