Skraćeni rokovi plaćanja i državi i privredi

Privreda ima rok da obaveze plati za 60 dana, a država za 45 dana.

0
A- A A+

Vlada Srbije usvojila je danas Predlog zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza koji predviđa da se ugovorom između privrednih subjekata i javnog sektora ne može predvideti rok za izmirenje obaveza koji je duži od 60 dana, a ukoliko je javni sektor u ugovornom odnosu sa privrednim subjektom, kao dužnik, rok ne može biti duži od 45 dana.
Vlada je usvojila i predloge izmena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o zdravstvenom osiguranju.

Ovim zakonima stvoriće se uslovi za zdravstvenu zaštitu najugroženijih kategorija stanovništva i uspostaviće se zdravstveni sistem koji je finansijski održiv, odnosno zasnovan na racionalnoj upotrebi sredstava javne potrošnje.

Izmene zakona o zdravstvenom osiguranju imaju za cilj da se ugroženim kategorijama građana Srbije obezbede uslovi za uključivanje u sistem obaveznog zdravstvenog osiguranja, kao ostvarivanje drugih prava iz ove oblasti, navodi se u saopštenju.

Vlada je donela i odluku o obrazovanju radne grupe za analizu stanja i pripremu predloga mera za stabilizaciju i oporavak JAT.

(Fonet)
Tagovi:
Sve vesti