Naxi radio je u "Kraun plazi" proslavio dvadeset godina uspešnog poslovanja.