Šreder - jedina mašina za recikliranje vozila u Srbiji se nalazi u Centru za reciklažu u Beogradu, a ovih dana je aktivna zbog akcije koju je pokrenula kompanija FIAT.