Kraj drame: Taoci napuštaju "Bataklan" teatar

Autor:

Izvor: Twitter/Sky

Pogledajte trenutak kada preživeli taoci napuštaju "Bataklan" teatar. Nažalost, prvi izveštaji iz Pariza govore da je unutra pronađeno više desetina mrtvih.