KONAČNO: Na klik mišem sve o katastarskoj parceli

Autor:

Svaki građanin Beograda sada može videti preko interneta šta je planirano, ili može biti građeni, na njegovoj katastarskoj parceli.

5
A- A A+
gis,katastar,parcele,građevinsko,zemljište Foto: Screenshot


"Sada svaki građanin može da vidi šta je planirano na njegovoj katastarskoj parceli, odnosno koje su mogućnosti izgradnje na svakoj pojedinačnoj katastarskoj parceli. Sve se to sada može dobiti sa nekoliko klikova u okviru aplikacije, a podsetiću da je za to ranije bilo potrebno ići u institucije grada ili opštine kako bi se obavio uvid u plan", rekao je Vesić.

Dostupan svim korisnicima

Plan generalne regulacije za grad Beograd postavljen je u okviru GIS aplikacije na sajtu Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju , i time je postao dostupan svim korisnicima, izjavio je gradski menadžer Goran Vesić.

On je ukazao da je time svim građanima olakšano planiranje eventualne izgradnje na zemljištu koje im pripada, a ovako pouzdana aplikacija je od svakodnevne koristi i svim lokalnim samoupravama i državnim organima.

Direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda Branislav Popović istakao je da su stvaranje GIS-a najviše pomogle stručne službe Direkcije, koje su prepoznale sve prednosti korišćenja ove aplikacije.

"Uvođenje GIS-a podržano je i od strane drugih institucija i rezultat se vidi na internet strani Direkcije, gde posećenost GIS aplikaciji raste iz godine u godinu. Najviše se posećuju delovi vezani za zone grada Beograda, digitalni katastarski plan, urbanistički planovi i najnoviji Plan generalne regulacije za Beograd. Mi ćemo nastaviti da razvijamo GIS i fazno uvodimo nove prikaze, jer takav način pokazuje vidljive rezultate u kratkom roku", istakao je Popović.

GIS predstavlja organizovan skup računarske opreme, programa i postupaka koji su osmišljeni tako da omoguće snimanje, editovanje, upravljanje, rukovanje, analizu, modeliranje i prikaz podataka sa prostornom referencom, a u cilju rešavanja složenih problema u planiranju i upravljanju građevinskim zemljištem.

Njegova praktična primena dokazana je poslednjih 10 godina, tokom kojih su sve organizacione jedinice Gradske uprave, kao i javna preduzeća, počeli da koriste ovu aplikaciju u svom svakodnevnom radu. Pored organa javne uprave, GIS Direkcije je postao nezamenljiv alat i u radu drugih subjekata, kojima je raspolaganje prostornim podacima neophodno u realizaciji njihovih aktivnosti.

Sve vesti