Tanjug

Od Arapa pozajmljujemo milijardu dolara

Autor:

Srbija će dobiti zajam od Fonda za razvoj Abu Dabija (ADFD) ekvivalentan iznosu od 3,673 milijarde UAE dirhama (približno 1,0 milijarda dolara) za finansijsku podršku budžetu.

15
A- A A+

Prema Ugovoru o zajmu, koji su 4. oktobra u Beogradu potpisali Vlade Srbije i ADFD, rok dospeća zajma je 10 godina, sa grejs periodom od pet godina i petogodišnjim rokom otplate, po kamatnoj stopi od 2,25 odsto godišnje na povučeni deo glavnice.

"Trenutna situacija obavezuje..."

Trenutna situacija obavezuje Vladu da na odgovarajući i najpovoljniji način obezbedi finansijska sredstva u skladu sa potrebama javne potrošnje i ekonomskim kretanjima do kraja ove i u narednim godinama, navodi se u Predlogu zakona.

Skupštini Srbije je dostavljen na hitno usvajanje Predlog zakona o potvrđivanju ovog Ugovora o zajmu.

Ugovorom je precizirano da će se zajam koristiti u pet tranši do iznosa koji neće prelaziti 734,6 miliona dirhama (oko 200 miliona dolara), pri čemu će vremenski period između povlačenja tranši biti najmanje šest meseci.

Krajnji rok za povlačenje sredstava je 31. decembar 2021. godine, uz mogućnost njegovog produžetka, piše u Predlogu zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu, čiji je sadržaj objavljen na internet stranici Narodne Skupštine Srbije.

Prva rata otplate glavnice dospeva 5. oktobra 2021. godine, a poslednja 5. aprila 2026. godine.

Zajam će se otplaćivati polugodišnje na dan 5. aprila i 5. oktobra svake godine.

U obrazloženju razloga za donošenje ovog Zakona, navodi se da je Zakonom o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu predviđeno je direktno zaduživanje Republike u iznosu do 2,0 milijarde dolara kod Vlade Emirata Abu Dabi.

"S obzirom na napore koje Vlada ulaže za očuvanje stabilnosti sistema javnih finansija i sprovođenje budžeta prema usvojenom planu u uslovima ograničenih finansijskih mogućnosti, kreditna podrška Fonda doprineće ublažavanju nepovoljnih uticaja na fiskalnu poziciju, ekonomsku i finansijsku stabilnost Republike Srbije", piše u obrazloženju.

Povezano

Sve vesti