Direktor na dopunsku, ako škola dobije "dvojku"

Autor:

Od nove godine školstvo u Srbiji trebalo bi da krene novim pravcem - obrazovanjem onih koji obrazuju a nisu se pokazali uspešnim u tome ni da nauče decu niti da procene njihovo znanje.

1
A- A A+

Od januara kreće škola za direktore, odnosno obuka za čelne ljude predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola, koji su u eksternoj evaluaciji dobili jedinice i dvojke.

Reč ministra jača od Nacionalnog saveta

Tim ministra Šarčevića obećao je da će sledeće godine Srbija konačno dobiti nacionalni okvir kvalifikacija, kao i da će Nacionalni prosvetni savet efikasnije raditi. Prema rečima Šarčevića, ovo telo i ne treba da odlučuje, već da savetuje, a ministarstvo je to koje će davati poslednju reč.

Krenuće se i sa obukama zaposlenih u gimnazijama, čime će konačno doći na red i reforma ovih škola. Prosvetni savetnici u narednoj godini radiće sa nastavnicima najviše u oblasti ocenjivanja, kako bi se đačko znanje vrednovalo objektivnije i pravednije i u skladu sa standardima, piše "Politika".

Srbija će u 2017. godinu ući sa završenom racionalizacijom školske mreže u Beogradu, u čijem se ostvarenju vodilo računa o bezbednosti dece, čime će se rešiti problemi za 4.000 predškolaca, nekoliko srednjih škola i fakulteta.

Biće rešen problem Biološkog i Geografskog fakulteta, a povećani kapaciteti za fakultete koji će dobiti veći broj budžetskih studenata za oblast internet tehnologija, poput FON-a, ETF -a i Matematičkog fakulteta.

Kada je reč o proširenju kapaciteta, već su sklopljeni dogovori sa Vojskom oko ustupanja kasarni u Nišu i Novom Sadu, pregovara se za još neke gradove, poput Subotice i Beograda.

Novi model plaćanja nauke

Od proleća će biti uveden model kombinovanog finansiranja nauke (projektno i budžetsko) koji će uvažiti potrebe društvenih nauka i mladih istraživača. Ovaj privremeni model trajaće dve godine, a do nove godine biće završen popis istraživača – najavio je ministar prosvete Mladen Šarčević, na neformalnom skupu koji je sa novinarima organizovan povodom 100 dana rada ovog ministarstva.

Radi se na izmenama nastavnih planova i programa predškolskog obrazovanja, uvođenju digitalnih škola i elektronskog dnevnika u osnovnim školama, u toku je i razrada koncepta nacionalne i međunarodne mature.

Model dualnog obrazovanja biće pojačan i na fakultetima, samo što se tamo pod ovim terminom podrazumeva saradnja sa privredom, putem studentskih praksa i uključivanja tzv. industrijskih predavača u nastavu, što će biti ozvaničeno i izmenama Zakona o visokom obrazovanju.

Dugoročno se planira uvođenje jedinstvenog obrazovnog broja za svaku osobu, kojom će se pratiti školovanje pojedinca od predškolskih dana pa do završenog fakulteta i zapošljavanja.

U budžetu za 2017. godinu obezbeđena su i sredstva za finansiranje malih grantova za pojedince na fakultetima i fakultete koji se tiču razvoja nastave. Konkurs će biti otvoren i za privatne i za državne fakultete, piše beogradska "Politika".

Sve vesti