Ekstremna hladnoća dovela je do zaleđivanja Dunava u priobalnom delu na Zemunskom keju. na vodama gde tokom zime boravi i do 350.000 pataka, gusaka, labudova, galebova, čaplji i drugih ptica. Pored njih zaleđeno je i više desetina čamaca