Pogledajte: Kako ledolomac "melje" led na Dunavu

Izvor: MONDO

Kad "Greben" plovi, Dunavom led se lomi. Ledolomac Greben u akciji na "25 maju."