Kapetan Dragan UN-u: Hrvatska mi krši prava

Autor:

Dragan Vasiljković, poznatiji kao Kapetan Dragan, podneo je preko punomoćnika predstavku Komitetu UN za ljudska prava zbog nezakonitosti jedanaestogodišnjeg pritvora u Australiji i Hrvatskoj, kao i nezakonite ekstradicije.

7
A- A A+


Kako je danas saopštio jegov pravni zastupnik pred Komitetom, advokat Goran Cvetić, Vasiljković osporava i postupanje hrvatskog pravosuđa, navodeći da ga je Hrvatska retroaktivno optužila po odredbama Osnovnog krivičnog zakona iz marta 1993. godine za krivična dela ratnih zločina koja su izvršena između juna 1991. i februara 1993. godine.

Ignorisana prava

Vasiljković, inače, negira sva krivična dela koja mu se stavljaju na teret, pri čemu je primenu nevažnosti hrvatskog zakona na osnovu kojeg je gonjen isticao i njegov advokat Dan Mori u postupku ekstradicije u Australiji. Međutim, kako je naveo Cvetić, u ekstradicionom postupku u Australiji, Vasiljkoviću je nezakonito bilo uskraćeno pravo da ima uvid u prepisku između Australije i Hrvatske. Isti stav je izneo i u prigovoru na optužnicu preko advokata Slađane Čanković iz Zagreba, pri čemu su hrvatski sudovi taj prigovor u potpunosti ignorisali, tvrdi Cvetić.

"Ovakvim postupanjem hrvatsko pravosuđe krši osnovne postulate svog ustavnog i krivičnog prava koji predviđaju da se ni jedan zakon ne može primenjivati retroaktivno", naveo je Cvetić.

Istovremeno, Cvetić je napomenuo da postupanje hrvatskih sudova krši i drevno pravno načelo "nulla poena sine lege" - nema kazne bez zakona, budući da ni jedno krivično delo za koje se goni Vasiljković nije u Hrvatskoj bilo propisano kao krivično delo pre marta 1993. godine.

Šta više, u vreme navodnog izvršenja krivičnog dela "napada na Glinu" u junu 1991, za šta je optužen Vasiljković, na snazi je bio Krivični zakon SFRJ, budući da se Hrvatska otcepila od Jugoslavije tek 8. oktobra te godine.

Vasiljkoviću je u toku suđenje pred Županijskim sudom u Splitu, a njegov punomoćnik navodi da se predstavljanje dokaza tužilaštva okončava 20. marta, nakon čega sledi dokazni postupak odbrane.

Sve vesti