Specijalne jedinice Vojske SAD imale su vežbu u džungli na Havajima u okviru priprema njihove države da dejstva sa Avganistana i Iraka prebace u Aziju i Pacifik.