Sa detetom u kolima: Propisi koji važe u EU

Autor:

Znate već da deca u Srbiji na prednjem sedištu ne smeju da se prevoze do svoje 12. godine. Takođe, do treće godine moraju sedeti u bezbednosnom sedištu. Da li isto važi i u Evropi?

Austrija

Deca do 14 godina i visine manje od 1.50 m moraju da koriste specijalne pojaseve koji odgovaraju njihovoj visini ili specijalna dečija sedišta, ili na prednjem ili na zadnjem sedištu. Vozila bez ovakve zaštite (dvosedi, sportska vozila) ne smeju da se koriste za prevoz dece mlađe od 14 godina.

Ova obaveza se ne odnosi na autobuse ili vozila koja se koriste za prevoz školske dece ili u poljoprivrednim vozilima. Dečija sedišta treba d odgovaraju ECE standardu 44/03 ili 44/04.

Pročitajte: Ako dete nije u auto-sedištu, kolike su kazne

Deca mlađa od 14 godina, a viša od 1.50 m moraju da koriste pojaseve za odrasle.

Izuzetno je dozvoljeno deci višoj od 1.35 m da koriste pojas sa tri tačke vezivanja bez specijalne podloške, ali pojas ne sme da prelazi detetu preko grla i vrata, piše na sajtu Auto-moto saveza Srbije.

Nemačka

Dete ispod 1.50 m visine koje putuje u bilo kakvom tipu vozila mora da sedi u posebnom sedištu za dete. Tamo gde to nije moguće, dete starije od 3 godine mora da se prevozi na zadnjem sedištu vozila i koristi sigurnosni pojas ili ostalu bezbednosnu opremu.

Pročitajte: Koliko gde košta gorivo

Dete mlađe od 3 godine ne sme se prevoziti u vozilu bez specijalnog sedišta koje odgovara ECE 44/03 standardu.

Obaveza je vozača da obezbedi bezbedan prevoz dece. Ova obaveza odnosi se i na vozila registrovana u Nemačkoj i na vozila inostranih registracija.

Hrvatska

Deci mlađoj od 12 godina nije dozvoljeno da se nalaze na prednjem sedištu. Jedini izuzetak se odnosi na decu mlađu od 2 godine koja se mogu prevoziti na prednjem sedištu ako su u specijalnom sedištu koje odgovara njihovoj visini i ako su okrenuta suprotno pravcu kretanja vozila, a da pri tome moraju da budu deaktivirani vazdušni jastuci.

Pročitajte: Hrvati "deru" na putevima!

Deca do 5 godina straosti moraju da sede u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj visini na zadnjem sedištu vozila. Deca od 5 do 12 godina moraju da se prevoze na zadnjem sedištu koristeći pojas sa tri tačke vezivanja sa specijalnom podloškom, ako je neophodna zbog njihove visine.

Slovenija

Sva deca moraju da budu u specijalnim sedištima koja odgovaraju njihovom uzrastu. Deca starija od 12 godina mogu da koriste pojaseve za odrasle. Zabranjeno je da se na prednjem sedištu prevoze deca mlađa od 12 godina.

Mađarska

Deca niža od 1.50 m moraju da koriste specijalna sedišta odgovarajuća njihovoj težini. Deca mlađa od 3 godine mogu da se voze samo u posebnim sedištima i ne smeju se prevoziti na drugi način, ona se mogu prevoziti i na prednjem sedištu u posebnom sedištu ako u vozilu nema ili je deaktiviran vazdušni jastuk.

Pogledajte šta je spasilo bebu (FOTO)

Deca starija od 3 godine, visoka 1.35 m i više mogu da putuju na zadnjem sedištu vozila koristeći sigurnosne pojaseve.

Italija

Deca do 36 kg i do 150 cm visine koja putuju u vozilima sa italijanskim tablicama moraju da imaju vezane pojaseve odgovarajuće njihovom uzrastu i visini. Deca do 9 kg moraju da se prevoze na sedištu okrenutom suprotno od kretanja vozila.

Kada su u pitanju vozila registrovana u drugim zemljama, primenjuju se odredbe za prevoz dece koje su propisan u zemlji iz koje dolazi vozilo.

Grčka

Zabranjeno je da se deca starija od 3 godine i niža od 1.50 m voze na prednjem sedištu vozila. Deca do 3 godine moraju da koriste dečija sedišta odgovarajuća njihovojh težini u svim automobilima, kombijima, osim ukoliko se voze na zadnjem sedištu taksija.

Pročitajte: Sa bebom u autobusu ili vozu

Dečija sedišta treba d odgovaraju ECE standardu 44/03 ili novijim.

Deca visine 1.35 m i viša mogu da koriste regularne sigurnosne pojaseve. Vožnja dece na prednjem sedištu u specijalnim dečijim sedištima okrenutim suprotno pravcu kretanja vozila dozvoljena je samo kada je deaktiviran vazdušni jastuk.

Švajcarska

Deca starija od 12 godina moraju da budu vezana, bilo da su na prednjem ili zadnjem sedištu vozila. Deca do 7 godina moraju da budu u posebnom sedištu koje odgovara njihovoj veličini. Deca između 7 i 12 godina moraju da budu vezana ili u specijalnim sedištima dizajniranim za decu.

Pročitajte: Najbolji prevoz za prvo bebino putovanje

Sve vesti