"Nikola Tesla": Zakupac poznat sredinom jula

Vlada Srbije i Aerodrom "Nikola Tesla" objavili su danas obaveštenje o produženju rokova u postupku davanja koncesije za finansiranje, razvoj, održavanje i upravljanje infrastukturom beogradske vazdušne luke.

0
A- A A+
aerodrom nikola tesla beogradski aerodrom Foto: MONDO, Lana Stošić

"Budući da je 7. februara 2017. rok za podnošenje prijava za učešće u postupku produžen za dodatnih 13 dana, sa 25. februara na 10. mart, samim tim je za isti period odložen datum dostavljanja konkursne dokumentacije za Fazu 1", navodi se u obaveštenju objavljenom danas u dnevnom listu "Politika".

U tom smislu, a kako bi učesnici u Fazi 1 imali dovoljno vremena da analiziraju konkursnu dokumentaciju i podnesu odgovarajuće neobavezujuće ponude, rok za njihovo podnošenje je produžen za isti vremenski period, objašnjava se u obaveštenju.

Tako je novi rok za podnošenje neobavezujućih ponuda 24. april 2017. godine.

Kako bi se izbeglo da se, usled navedenih produženja, ukupno trajanje postupka neograničeno produžava, odlučeno je da se skrati rok za donošenje odluke o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u Fazi 2, kao i rok za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda od strane Javnog tela.

Novi rok za donošenje odluke o ponuđačima koji su se kvalifikovali za učešće u Fazi 2 je deset kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje neobavezujućih ponuda.

Takođe, novi rok za pregledanje i ocenu obavezujućih ponuda od strane javnog tela je 20 kalendarskih dana od dana isteka roka za podnošenje obavezujućih ponuda.

Rok za podnošenje obavezujućih ponuda ostaje nepromenjen, odnosno 75 kalendarskih dana od dana objavljivanja ponuđača koji su se kvalifikovali za učešće u Fazi 2 na internet stranici Aerodroma "Nikola Tesla" i Portala javnih nabavi, navodi se u obaveštenju.

Sve vesti