Kako se zove vaš strah?

Imate li možda neku fobiju? Nemate? Nemoguće. Svako se pribojava bar nečega - buba, visine, letenja, pasa lutalica...

0
A- A A+

Imate li možda neku fobiju? Nemate? Nemoguće. Svako se pribojava bar nečega - buba, visine, letenja, pasa lutalica...

Ukoliko ne možete da se setite šta vas plaši pogledajte listu poznatih fobija koju je objavio list "24 sata".

Akrofobija - strah od visine.

Agoirafobija - strah od javnih mesta, gomile ljudi, otvorenog prostora.

Ailurofobija - strah od mačaka

Akvafobija - strah od vode.

Araćnofobija - strah od paukova.

Aviofobija - strah od letenja avionom.

Klaustrofobija-strah od zatvorenog prostora.

Balistofobija- strah od raketa, metaka ili upucavanja.

Bibliofobija - strah (ili neverovanje u) od knjiga

Kinofobija - strah od pasa.

Gerontofobija - strah od starenja.

Hemofobija - strah od krvi.

Logofobija - strah od reči.

Monofobija - strah od usamljenosti.

Nekrofobija - strah od smrti ili mrtvih tela.

Nosofobija- strah od bolesti.

Niktofobija- strah od noći ili mraka.

Ofidiofobija - strah od zmija.

Paraskavedekatriafobija- strah od petka 13.

Filofobija - strah od sticanja fobije.

Fobofobija - strah ( ili osetljivost na) svetla

Pirofobija - strah od vatre.

Sitofobija - averzija

Filofobija - strah od ljubavi ili zaljubljivanja.

Tafefobija - strah da se ne bude živ sahranjen.

Tehnofobija - strah od napredne tehnologije.

Talasofobija - strah od mora.

Tanatofobija - strah od smrti

Toksifobija - strah da se ne bude otrovan.

Triskaidekafobija - strah od broja 13.

Ksenofobija - strah od stranaca, ili stvari tuđinaca.

Ksilofobija - strah od šuma i drvenih predmeta.

Zoofobija - strah od životinja.

Niste se pronašli? Ostaje vam još "samo“ 350 vrsta strahova!

(MONDO)
Sve vesti