Prekinut pad: Povratile nam se devizne rezerve

Neto devizne rezerve NBS iznosile su na kraju februara skoro 7,99 milijardi evra, što je za 72 miliona evra više nego na kraju januara.

1
A- A A+

novac, evro, evri, strana valuta, valute, 100 evra, 200 evra pare Foto: MONDO/Mario Milojević

Pad je prekinuti i posle četiri meseca, devizne rezerve beleže rast.

Ukupne devizne rezerve u Narodnoj banci Srbije (sa obaveznim rezervama banaka) na kraju februara iznosile su 9,79 milijardi evra, što je povećanje za 143,3 miliona evra u odnosu na kraj januara, saopštila je danas NBS.

Tim deviznim rezervama se obezbeđuje pokrivenost novčane mase M1 od 186 odsto i više od pet meseci uvoza robe i usluga, i skoro je dvostruko više od standarda kojim se utvrđuje adekvatan nivo pokrivenosti uvoza robe i usluga deviznim rezervama.

Povećanje bruto deviznih rezervi je u najvećoj meri rezultat priliva po osnovu aktivnosti NBS na domaćem deviznom tržištu - kupovinom deviza (105 miliona evra), čime se povećava otpornost domaćeg sistema na eventualne buduće šokove iz međunarodnog okruženja.

"Pozitivan neto uticaj tržišnih faktora (46,9 miliona evra), pre svega promene međuvalutnih odnosa na međunarodnom finansijskom tržištu, kao i prilivi po osnovu devizne obavezne rezerve banaka (67,5 miliona evra, koji su rezultat uobičajenog upravljanja deviznom likvidnošću od strane poslovnih banaka unutar obračunskog perioda) i neto prilivi po osnovu donacija, upravljanja deviznim rezervama i drugim osnovima (ukupno 4,5 miliona evra) bili su više nego dovoljni da nadomeste odlive po osnovu neto razduženja države po deviznim kreditima i deviznim hartijama od vrednosti (ukupno 80,6 miliona evra)", navela je NBS.

Devizne rezerve u padu, 4. mesec zaredom

Obim realizovane trgovine devizama na međubankarskom deviznom tržištu u februaru iznosio je 551 milion evra i bio je za 331,8 miliona manji nego u prethodnom mesecu. U prva dva meseca ove godine u međubankarskoj trgovini realizovano je ukupno 1,43 milijarde evra.

Dinar smiren sa 180 miliona evra

U februaru je dinar nominalno ojačao u odnosu na evro za 0,6 odsto, a NBS je u cilju ublažavanja prekomernih kratkoročnih oscilacija kursa intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu kupovinom 180 miliona evra.

Povezano

Sve vesti