OCENA EU o Srbiji: Ekonomski šampion, a ostalo...

Autor:

Evropska komisija u svom Izveštaju o napretku u procesu pristupanja EU konstatovala je da je Srbija postigla "određeni napredak", najviše u ekonomiji, te u reformi javne uprave.

OCENA EU o Srbiji: Ekonomski šampion, a ostalo... Foto: MONDO/Stefan Stojanović


U ekonomiji je, prema izvoru Tanjuga, na jednom od sastanaka konstatovano da je "Srbija šampion u regionu", a u regionalnoj saradnji pohvaljena je njena konstruktivna uloga.

Izveštaj, koji će danas popodne biti zvanično uručen Beogradu, naglašava konstruktivnu ulogu Srbije u oblasti regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, naglašena je konstruktivna i aktivna uloga Srbije i njena posvećenost bilateralnim odnosima sa svima susedima, te naglašava da je Srbija nastavila da uspešno upravlja migrantskom i izbegličkom krizom.

Opšta ocena pripremljenosti Srbije za članstvo glasi:

- Dobar nivo pripremljenosti u poglavljima kao što su pravo privrednih društava, pravo intelektualne svojine, nauka i istraživanje, obrazovanje i kultura i carine,

- Umeren nivo pripremljenosti zapaža u javnim nabavkama, statistici, monetarnoj politici i finansijskoj kontroli.

Izvestan nivo pripremljenosti postignut je u borbi protiv korupcije, reformi pravosudnog sistema, borbi protiv organizovanog kriminala.

Dačić: Pitanje da li će EU i opstati do 2025.

U tom se smislu navodi da je napredak ostvaren, recimo, izmenama i dopunama Krivičnog zakonika i to u delu koji se odnosi na privredni kriminal, izmenama zakona o organizaciji državnih organa u oblasti borbe protiv korupcije, organizovanog kriminala i terorizma, kao i zakona o zapleni i oduzimanju sredstava stečenih kriminalom.

U izveštaju se konstatuje da parlament i dalje nema efektivan nadzor nad izvršnom vlašću, zašta inače postoji.

Transparentnost, sveobuhvatnost i kvalitet donošenja zakona mora biti ojačan, kao i međupartijski dijalog. Usvajanje zakona po hitnoj proceduri mora biti smanjeno.

Uloga nezavisnih regulatornih tela mora biti poštovana, navodi se u izveštaju, a ustavne reforme moraju biti u skladu sa standardima EU u nekim oblastima.

Srbija je umereno pripremljena u oblasti reforme javne administracije, a određen napredak je učinjen usvajanjem nekih novih zakona, navodi se u izveštaju.

Srbija treba da primeni svoje reformske ciljeve, profesionalizuje i depolitizuje javnu administraciju, posebno na menadžerskim pozicijama i zadrži kvalifikovane ljude u administraciji koji se bave pitanjima EU.

Ako budemo dobri: SRBIJA U EU 2025.

Pravosudni sistem je ostvario određeni nivo pripreme, određeni napredak je učinjen, posebno kada je reč o starim slučajevima, ali ostaje zabrinutost zbog uticaja politike na pravosuđe.

Srbija je ostvarila određen nivo pripreme u oblasti borbe protiv korupcije, posebno u izmenama Krivičnog zakonika, ali ozbiljno se kasni u usvajanju novog zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ne teram vas da pravite decu, neću da jedem šniclu

Policijske i pravosudne vlasti moraju da dokažu da mogu da istražuju, procesuiraju i sude slučajeve korupcije na visokom nivou na nepristrasan i operativno nezavisan način, dodaje se u izveštaju.

Srbija je usvojila pravni i institucionalni okvir za poštovanje ljudskih prava, ali treba osigurati njegovu konstantnu primenu, ukljujučući zaštitu manjina.

Nema napretka u oblasti slobode izražavanja, što je stvar za brigu. Dodatni napori neophodni su u unapređenju položaja osoba koje pripadaju diskriminisanim grupama - Romima, LGBTI i osobama sa invaliditetom i neophodno je usvojiti zakon o rodnoj ravnopravnosti.

Tagovi:

Povezano

Sve vesti