Međunarodni Dan Dunava obeležava se danas u 14 evropskih podunavskih zemalja. Naša je obaveza da Dunav čuvamo i što racionalnije koristimo njegove vodne resurse.