Javni dug ispod 60%, suficit u državnoj kasi

Autor:

Javni dug Srbije na kraju maja ove godine iznosio je 24,1 milijardu evra, što je 59,9 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), objavilo je danas Ministarstvo finansija.

31
A- A A+
Foto: Ilustracija MONDO

Na kraju aprila javni dug je bio 23,6 milijardi evra, odnosno 58,6 odsto BDP-a.

Javni dug Srbije je na kraju 2017. godine bio 23,2 milijarde evra, što je iznosilo 61,5 odsto BDP-a.

Zakonom o budžetskom sistemu učešće javnog duga u BDP-u ograničeno je na 45 odsto, ali se taj propis u Srbiji odavno ne poštuje.

BUDŽET U PLUSU 2,2 MILIJARDE

Dobre veti stiži i što se tiče stanja državne kase. U maju je suficit republičkog budžeta iznosio 2,2 milijarde dinara.

Suficit budžeta je od 1. januara ove godine do kraja maja iznosio je 8,8 milijardi dinara jer su prihodi bili 445,7 milijardi, a rashodi 436,9 milijardi, objavilo je danas Ministarstvo finansija.

Prihodi su naplaćeni u iznosu od 87,9 milijardi dinara, od čega su poreski prihodi iznosili 76,3 milijardi dinara.

Večito u minusu

Fondovi obaveznog socijalnog osiguranja su na kraju maja u deficitu od 9,2 milijarde dinara. PIO fond trenutno beleži deficit od 7,9 milijardi dinara, RFZO od 2,2 milijarde dinara, koji je finansiran prenetim sredstvima iz prethodne godine. Državna preduzeća nadležna za održavanje i izgradnju puteva, Putevi Srbije i Koridori Srbije su u deficitu od 1,1 milijardi dinara.

Najveći deo poreskih prihoda odnosi se na uplatu poreza na dodatu vrednost (PDV) u iznosu od 38,7 milijardi dinara ;i akciza u iznosu od 20,5 milijardi dinara.

Neporeski prihodi ostvareni su u iznosu od 11,2 ;milijarde dinara, od čega se 1,8 milijardi dinara odnosi na prihod po osnovu premije za emitovanje ;hartija od vrednosti.

Dobre vesti: Javni dug Srbije stabilno pada

Priliv donacija je iznosio 0,4 milijarde dinara.

Rashodi su izvršeni u iznosu 85,6 milijardi dinara, a najveći su za plate zaposlenih 21,5 milijardi dinara.

Transferi osnovnim organizacijama socijalnog osiguranja, Fondu za pnzijsko-invalidsko osiguranje, (PIO), Republičkom fondu zdravstvenog osiguranja (RFZO), Nacionalnoj službi za zapošljavanje (NSZ) i Fondu za socijalno osiguranje vojnih osiguranika (SOVO) iznosili su 16,1 milijarda dinara.

Veće poljoprivredne subvencije i isplata podsticajnih sredstava za reciklažnu industriju doprineli su visokom iznosu subvencija.

Pa, crni Trampe! Dug SAD veći od 21.000 milijardi$

Na nivou opšte države u prvih pet meseci zabeležen je fiskalni suficit u iznosu od 9,3 milijarde dinara i primarni fiskalni suficit u iznosu od 66 milijardi dinara.

Zbirni suficit lokalnih samouprava (opština i gradova) iznosi 8,1 milijardu dinara, a AP

Vojvodina je ostvarila suficit od 2,7 milijardi dinara.

Nacionalna služba za zapošljavanje je u suficitu od 0,9 milijardi dinara, dok je budžet Fonda SOVO u balansu.

Povezano

Sve vesti