Kraj jedne ere. Volkswagen je najavio da obustavlja proizvodnju Bube, automobila koji je od simbola Hitlerove strahovlade postao simbol slobodne ljubavi. Leta 2019 godine biće zatvorenaa jedina preostala fabrika u Meksiku.