Nakon Prespanskog dogovora o nazivu države, table sa starim imenom Makedonija su na graničnim prelazima zamenjene novim, sa nazivom Severna Makedonija.