Navika paora da pale trsku odnela je novi danak i nenadoknadivu štetu prirodi. Izgoreo je deo rastinja u Petrovaradinskom ritu, delu specijalnog rezervata prirode, koji je pod zaštitom države kao prirodno dobro od izuzetnog značaja.