Danas se obeležava Dan Roma u svetu. U Srbiji po rečima zaštitnika građana Zorana Pašalića, "Romi su i dalje jedna od najugroženijih grupa, koja se još uvek suočava sa teškim životnim uslovima i diskriminacijom u svakodnevnom životu".